PROJE DANIŞMANLIĞI

PROJE DANIŞMANLIĞI

Yatırımcı müşteri firmalar tarafından belirlenen ya da tarafımızca yatırımcı müşteri firmalara sunulan yatırım arazilerinin, ilgili belediye ve kurumların imar ve yönetmeliklerine göre yapılaşma şartlarının en uygun bir şekilde belirlenmesi, avan fizibilite raporunun yatırım ve inşaat uzmanlarımızca hazırlanarak müşteriye sunulması ile en karlı yatırım belirlenmiş olacaktır.

Belirlenen avan projeye göre bütün proje disiplinleri (Mimar, İnşaat, Elektrik, Mekanik, Jeoloji, Jeojizik, Harita ve peyzaj) ile yapılacak programlı toplantılar ile oluşturulacak detaylı uygulama projesi ile yapılan inşaatlarda bütün detaylar ve sorunlar düşünülerek kusursuz projeler oluşturulmaktadır.

Bütün detayları çözülmüş, oluşabilecek sorunlar önceden belirlenmiş ve önüne geçilmiş ve gerekli yerlerden uzman görüşleri alınmış teknik projeler ile yapılan binaların inşaat maliyetleri düşük ve bina kullanım aşamasında geriye dönük masraflar olmamaktadır. Binanın ömrü boyunca yapılacak onarım ve masraflar düşünülecek olursa en ekonomik ve fizibil binalar oluşturmaktayız.

Mimari projelerde, ilgili kurumların plan notları imar durumları, imar notları ve yönetmelikleri dikkate alınarak titizlikle hazırlanması ruhsat sürecinin hızlı işlemesini sağlayacak ve inşaat tarihini geriye çekerek yatırımınızın hızlı bir şekilde kazanca dönüşmesini sağlayacaktır.

Alanında uzman iç mimarlarımız tarafından yapılan yerleşim ve kullanım planları, malzeme ve renk seçimleri, ile en az firelerle en optimum ve estedik mekanlar oluşturulmaktadır. Bu şekilde yatırımının müşterilerine sunulması ve pazarlaması en hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.