BETONARME GÜÇLENDİRME

BETONARME GÜÇLENDİRME

BETONARME GÜÇLENDİRME

Yapıldığı tarihteki inşaat teknolojileri ve yönetmeliklerine göre inşa edilen mevcut yapılar, kullanım süresince oluşan farklı oturmalar yatay hareketler, çevre koşulları ve inşaat malzeme kalitesindeki değişkenlikler yapıların deprem performansını olumsuz etkilemektedir.

yeni deprem yönetmeliği ile parsel bazlı zemin özelliklerine belirlenen deprem spektrumu ile yapılan deprem performansı analizlerinde bir çok eski bina yetersiz kalmaktadır.

Yapının deprem performansı arttırmaya yönelik yapısal güçlendirmeler, binanın yıkılıp tekrar yapılması maliyetinin güçlendirme maliyetine göre iki kattan az olan ve imar planı değişikliği, imar yönetmeliğindeki kısıtlamalar ve tarihi yapıların bulunduğu çevrelerde anıtlar kurulunun kısıtlamaları durumlarda mevcut yapıların güçlendirilmesi daha uygun olmaktadır.

Yeni deprem yönetmeliğinde de 15. Bölümde bulunan yapıların deprem performansının incelenmesi ve güçlendirilmesi şartları ile bütün binaların deprem dayanımları aynı yönetmelik şartlarına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla güçlendirilmiş bir binanın dayanımı yeni yapılan bir binanın deprem dayanımı ile aynıdır ve aynı olmak zorundadır.

Firmamız daha güçlendirme yönetmeliğinin olmadığı 1996 yıllarında bir çok kamu binalarının ve fabrika binalarının deprem güçlendirme analizlerinin yapılması ve uygulamasında bulunmuş ve yapıların güçlendirmesi hakkın yeterli uzmanlığa kazanmıştır.

Güçlendirilecek yapıda yapılacak karot ve donatı testleri uzman ekiplerimizce yerinde kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

Genelde ihmal edilen ancak yapıya büyük etkilerin doğurduğu son depremlerde de tecrübe etilen yapı-zemin ilişkisi, gelişmiş bilgisayar programları ile dinamik olarak incelenmekte ve yapı-zemin davranışının gerçeğe yakın modeli oluşturularak ekonomik ve dayanıklı çözümler oluşturmaktayız.

Güçlendirme detay projeleri ve tüm projelerde yerinde birebir detay kontrollü ile projenin doğru bir şekilde uygulaması ve uygulattırılması sağlanmaktadır.

Uzman ekiplerimizle projeye uygun yapıların güçlendirilmesi tarafımızca yapılmaktadır.

Betonarme binaların güçlendirmesi yanında çelik binalarında güçlendirilmesi performans analizleri alanında uzmanlığını tecrübesi ile kanıtlamış ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

ÇELİK GÜÇLENDİRME

Yenilenebilir enerji sistemlerinde güneş enerji paneller santrali (GES) projelerinde, mevcut çatı üzerine konulacak olan güneş panellerinin ilave yükleri, sırasıyla aşık makas kolon ve temel yapı elemanlarına etkilemektedir. Yapı elemanlarındaki tesirlerin artması durumunda yetersizlikler hesaplar sonucunda belirlenmektedir. Yapılan 3 boyutlu hesaplar sonucu Yetersiz olan kesit performansları, çelik, karbon, halat gibi malzemeler kullanılarak uygun birleştirme yöntemleri ile arttırılabileceği gibi mesnet koşullarında değişiklikle de elemanın tüm kesitinin optimum performansta yük taşıması sağlanmaktadır.

GES projesine esas yapı performans hesapları projeleri ile istenilen üniversiteye onayı ve kuruma sunulması alanında yetkin ekiplerimizce yapılmaktadır.