KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Ortalama 80 yıllık geçmişi olan betonarme ve toplu yaşam konutları zamanla ekonomik ömrünü tamamlamış ve yapıda daha uzun süre ayakta kalması zorlaşmıştır. Dolayısıyla bu yapılar içindeki ve dışında halkımıza tehlike oluşturmaya adaydır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından oluşturulan, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, Kentsel Dönüşüm Kanunu hükümlerine göre, mevcut ve eski yapı stoğumuz yenilenmekte ve bunun içinde bakanlığımız kentsel dönüşüm kanunundan faydalanan vatandaşlarımıza kira yada düşük faizli kredi imkanları sunmanın yanı sıra bir çok harçları ödememektedir.

Yapılaşmanın yoğun olduğu ve kentsel alt yapının yeterli olduğu bölgelerde ise yerel yönetimlerce imar artışları verilerek ilave bağımsız bölüm oluşturmanın ve mevcut kat maliklerinin de inşaat maliyet ödemelerinin ya tamamında yada büyük bir kısmında yardımcı olmaktadır.

Yapısının depreme ve diğer etkilere karşı yetersiz olduğunu düşünen yada öğrenen herhangi bir kat maliki ( arsa payına bakılmaksızın), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüklerine yada tarafımıza baş vurarak, binalarında risk belirlemelerini yapmaktadır.

Binanın sadece zemin katından alınan beton numuneleri ve donatı sayı belirlemeleri ile zemin etüt çalışmaları ile yapının risk durumu belirlenir. Riskli çıkan yapı verilen süre içinde boşaltılmalıdır. Yapı yıkılıp yenisinin yapı gerçekleştirileceği gibi güçlendirilmesi de yapılabilir.

Firmamız, yapıların risk tesbiti, resmi yazışmaları, projelendirme ve uygulama çalışmaları, inşaat, taahhüt ve müteahhitlik hizmetler ve emlak değerlendirme ve pazarlama hizmetlerini vermektedir.