Adü Yabancı Diller

  • Adü Yabancı Diller
  • Adü Yabancı Diller

Adnan Menderes Üniversitesi Yapancı Diller Fakültesi derslikleri olarak kullanılan binanın tüm statik projeleri statik danışmanlıkları ve kontrollük hizmetleri firmamız tarafından yapılmıştır. Projenin yapımına 2012 yılında başlanmıştır. Binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas (konvasiyönel) olarak tasarlanmıştır. Çelik çatı kirişleri standart H profilleri ile oluşturulmuştur. Yapıda giriş tarafında çelikten oluşturulan oval kütüphane bulunmaktadır. Mimari olarak giriş kısmında geniş bir saçak bulunan yapıda saçak kaplamaları kompozit alüminyum panellerden yapılmıştır.

Share: