Adnan Menderes Üniversitesi Adü Stadı

  • Adnan Menderes Üniversitesi Adü Stadı

Adnan Menderes Üniversitesi Merkez kampüs alanına yer alan yapı Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu tarafından stat ve uygulama derslikler olarak kullanılmaktadır. 15.00 metre gibi geniş bir konsol uzunluğuna sahip çelik yapının makasları kalın saç levhalardan yüksek mesnet kesitine sahip yapma tonoz I profilinden oluşmaktadır. Çatı kaplamasında tava sistemli kenet çatı kullanılmıştır. Tava sisteminden dolayı çatı kaplaması açığı ile birlikte çözülmüş ve tonoz kirişler arasında stabilite bağlantıları kullanılmıştır. Stadın protokol giriş bölümü üzerinde kafeterya döşemesini taşıyan 12.00 metre boyun betonarme dairesel kolonlar kullanılmıştır. Yapı entegre beden eğitimi ve spor eğitim merkezi olarak kullanılmaktadır. ADÜ stadın tüm statik projeleri müşavirliği ve uygulama kontrolü Yüklenici Firma Doku İnşaat adına firmamız tarafından yapılmıştır.

PROJE ÇİZİMLERİ:

Share: