GEOTEKNİK

GEOTEKNİK

Farklı jeolojik yapıya sahip olan deprem riski etkisindeki ülkemizde yapılacak olan yapıların yapı-zemin ilişkisinin detaylı araştırılması ve hesaplanması gereklidir. Sağlam zemine oturmayan ve yanlış temel sistemi seçilmiş binalar en ufak etkide hasar görmeye mahkumdur. Zemin katmanları mekanik özellikleri zayıf olan arazilerde yeni deprem yönetmeliğine (TBDY-2018) göre jeolojik ve jeofizik etütlerinin yapılarak veri raporunun hazırlanması ve bina yükleri etkisi dikkate alınarak geoteknik raporun ve projenin oluşturması firmamız uzman geoteknik mühendis ekibi tarafından yapılmaktadır.

Parsele Esas Geoteknik rapor hazırlanması:

Hazırlanan jeolojik veri raporu verilerinde, sondaj logları SPT arazi deneyi, yer altı su seviyesi, su muhtevası, ince dane oranı, içsel sürtünme açısı, kohezyon miktarı gibi laboratuvar ortamında elde edilen zemin mekanik ve fiziksel özellikleri ile jeofizik sismik dalgalarla zemin katmanları ve süreklilikleri çatlak ve mekanik özelliklerinin araştırmaları ile yapının spektrum davranışı, ağırlığı, temel şekli ve gerilme yoğunluğu dikkate alınarak rapor hazırlanır. Rapor Yeni deprem yönetmeliğine göre zemin cinsi, AFAD spektral ivme değerleri periyotları, taşıma gücü, yatak katsayıları, şişme ve kayma potansiyelleri, sıvılaşma potansiyeli gibi hesap verileri ve stabilite kontrolleri içermektedir.

Sıvılaşma:

İnce ve temiz taneli kum özellikli ve yer altı su seviyesinde kalan zeminler, deprem anında kendi ağırlığı ile danelerin dibe çökmesi ve suyun yüzeye çıkması ile zeminde oluşan stabilite sorunudur.

Yapıda farklı oturmalara tümden devrilmelere ve ciddi hasarlara neden olabilir. Bunun için zemin daneler arasındaki boşluğun doldurulması ve danelerin birbirine yapışarak su hareketinin önlenmesi gereklidir. Suyun mevcut zeminden uzaklaştırması da yöntemler arasındadır.

Yüzeye yakın sıvılaşma eğilimindeki zemin yerine dayanıklı zeminle doldurulması ve sıvılaşmanın önüne geçilmesi daha ekonomik çözüm olabilir. Ancak sıvılaşmanın daha derinlerde olması dril yöntemlere zeminde sondaj açılarak çimento enjeksiyonu gerekli olacaktır. Çimento enjeksiyonunda çatlak oranı fazla ve dana çapı büyük ise iyi sonuç alınabilir.

Ancak ince dane çapındaki zeminlerde direk çimento enjeksiyonu yerine yüksek basınçlı nozullar ile karıştırmalı jet grout enjeksiyonlar yapılmalıdır. Enjeksiyon yeterli dinamik kayma gerilmesine sağlandığı derinlikte kesilebilir. Sağlam katman girişlerinde en az 3 metre derinliğinde girilmesi uygun olacaktır.

Sıvılaşma hesapları, zemin dinamik parametreleri ve deprem ivmesi karşılaştırılarak iyileştirmeler kontrol edilebilir. Jet kolonlar mevcut zemin sıkılığını ve kayma direncini arttıracağı için temelin oturacağı zeminde taşıma gücü değeri de artmaktadır.

Sıvılaşma analizleri çimento enjeksiyonu ve jet grout hesapları ve geoteknik projeleri firmamız uzman geoteknik mühendisi tarafından yapılmaktadır.

Çimento enjeksiyonu:

Çatlak ve iri temiz malzemeli zeminlerde sıvılaşma riskinin ortadan kaldırılması için kullanılır. Uygulama zemine açılan sondaj kuyularına alt noktadan başlamak üzere belli aralıklarla prop şişirilerek 10 bar basınç ile çimento şerbeti enjekte edilerek tamamlanır.

Çimento enjeksiyonu uygulaması firmamız tarafından alanında yetkin ekiplerimizce yapılmaktadır.

Jet Grout:

Daha ince yapıya sahip zeminlerde 600 bar basınçla zemine çimento enjeksiyonu ile nozullar yardımıyla mevcut zeminle çimento şerbeti karıştırılarak oluşturulan jet kolonlar etrafındaki zemini basıncı ile iterek sıkılaştırır ve sıvılaşmasını önler. Sıvılaşma riskinin ortadan kaldırılması için en sık kullanılan ve en etkin yöntemdir.

 

Jet grout uygulaması, özel jet grout sondaj makinesi çimento silosu karışım ve yüksek basınçlı pompası ile firmamız tarafından hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmakta ve kontrol edilmektedir.

Jet Grout:

Före Kazık:

Zemin taşıma gücünün üst yapıdan gelen yükleri yeteri kadar taşımadığı temel sistemlerinde temel entegre olarak çözülmesi ile sağlam zemine yada yanal sürtünme ile sağlam alan oluşturma mantığı ile kullanılmaktadır. Ayrıca şev stabilitesinin yetersiz olduğu kayma riskinin oluşabileceği yüksek eğimli arazilerde zemin güvenliği içinde teraslama yöntemlerine destek olarak ve istinat yapılarında yanal etkileri daha derinlere ileterek makaslama etkisiyle dayanımı arttırmak amaçlı kullanmaktadır.

Firmamız tarafında zemin ve yapı özelliklerine göre geoteknik hesaplar yapılmakta ve före kazık projeleri hazırlanmaktadır. Alanında deneyimli jeoloji mühendisleri ve saha ekibimizle förej işlemleri, före kazık demir donatı hazırlanması ve yerleştirilmesi ve beton dökülmesi işlemler uzman kontrol teşkilatımızın denetiminde yapılmaktadır.