Jet Grout Nedir

JET GROUT NEDİR NASIL YAPILIR?

Zemin çökelleri mühendislik özelliklerini, çimentolu malzemeleri zemine enjekte etmek veya karıştırmak suretiyle iyileştirilebilir. Bu malzemeler hem zemin taneleri arasındaki teması güçlendirir hem de taneler arasındaki boşluğu doldurur.


Enjeksiyon teknikleri zeminin partikül yapısı bütün haline gelecek şekilde enjeksiyon malzemelerinin zeminin gözeneklerine ve çatlaklarına şırınga edilmesini içerir. Karıştırma işlemi mekanik veya hidrolik olarak gerçekleştirilebilir. Enjeksiyon ve karıştırma teknikleri maliyeti yüksek tekniklerdir. Ancak minimum oturma ve titreşim ile iyileştirme yapılmaktadır. Bu sebeple diğer zemin iyileştirme

tekniklerinin kullanılmadığı durumlarda da kullanılmaktadır.